El 7 de gener del 2009 van aparèixer surant al riu Otter uns cercles de gel gairebé perfectes que giraven lentament donant una volta cada 4 minuts. Primer van aparèixer nombrosos curiosos de la zona per presenciar el fenomen i després es van afegir alguns científics. No han faltat tampoc els que han vist en aquests cercles, senyals dels extraterrestres... però sembla ser que les causes són plenament terrenals. De fet ja existeixen referències dels cercles de gel al segle XIX i fins i tot el 1895 va aparèixer un dibuix del fenomen en una revista científica d'Estats Units. També es veuen amb una certa freqüència en rius de Canadà, Noruega, Suècia o Rússia, però no es tenia constància de cap d'ells a Anglaterra. El 2009 es van comptar al riu Otter a Devon, al sud-oest d'Anglaterra, fins a 10 cercles de gel, coincidint amb un temps molt fred amb registres de gairebé 10º sota zero.
David Ricks, expert en enginyeria oceànica, va introduir en el gel d'un d'aquests cercles uns tubs sostinguts per helicòpters. Un cop va saber què passava sota del cercle va descartar la possibilitat d'expulsió de gasos des del llit del riu o la presència de fonts subterrànies i per descomptat de senyals extraterrestres. La causa podria ser molt simple: quan fa bastant fred poden congelar-se parts del riu desunides entre si pel mateix moviment de les aigües. Quan es forma un remolí, aquest fa girar trossos de gel fins a formar una massa gelada més o menys circular. Com la capa més externa és la més prima, l'aigua que l'envolta la va llimant fins a deixar un cercle gairebé perfecte.